En stum figur er danseren,
og dog kan ord bli dans, og der kan alt bli sagt.
De store rytmer vi er underlagt,
har formet dette livets eldste språk.

(Andre Bjerke, "Danseren")

 

Hva er UT PÅ GOLVET?

UT PÅ GOLVET ble utarbeidet av Norsk kulturskoleråd ved Siri Singsaas og Ragnhild Skille i perioden 1998 – 2014. I alt ble det laget åtte «pakker» med detaljerte dansebeskrivelser, tilpasset musikk og nyttige illustrasjonsvideoer. Musikkprodusent på UT PÅ GOLVET har vært Bård Hestnes.

 

UT PÅ GOLVET er for de som arbeider med dans i kulturskole, grunnskole eller barnehage, og er ment å være et supplement til ordinær danseundervisning.

 

UT PÅ GOLVET passer for ulike aldersgrupper og profesjoner. Dansene er hentet fra flere genre og tradisjoner. Her er danser og øvelser med de enkleste, enkle trinn, til mer kompliserte danser, fra det faste og bundne til det frie og kreative. Her er også lette oppvarmingsdanser, sangleker, norske og internasjonale folkedanser/ tradisjonsdanser, mixere, linjedanser og danser som er «ferdiglaget» steg for steg. Her er det også øvelser som ligger i grenselandet mellom dans og drama, samt musikk som vi håper kan inspirere til å utforme og skape danser selv.

 

«Ved å bruke varierte læringsarenaer kan skolen gi elevene praktiske og livsnære erfaringer som fremmer motivasjon og innsikt» (LK 2020, s 17)

 

Gjennom å bruke UT PÅ GOLVET ønsker vi at dans kan ses som en inspirerende læringsarena som motiverer til kreativ utfoldelse. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK 2020) fokuserer på dans både innen kroppsøving og musikk og i overordnet del er det også viktig å lese dansen inn som en viktig alternativ læringsarena for barn og unge.

 

Hvorfor UT PÅ GOLVET?

Dans er både idrett, kunst og kultur. Vi blir stadig presentert for og kjent med nye danseformer som utvikles i takt med tiden og resten av samfunnet. Dans finnes i alle samfunn, i hele verden – og har vært der til alle tider. Gjennom UT PÅ GOLVET har vi forsøkt å skape variasjon og mangfold. Vi håper dette kan inspirere alle som synes dans er viktig for det sosiale miljøet og for vår fysiske og psykiske helse.

Vi mener at ved å mestre egen kropp i bevegelse og dans vil en kunne gis muligheter for å oppleve mye glede og økt selvtillit.

 

«Elevene dannes i møte med andre og gjennom fysisk og estetisk utfoldelse som fremmer bevegelsesglede og mestring» (LK 2020, s 10)

 

Vi trenger barn og unge som er aktive, vi trenger mennesker som kan føle glede ved å bevege seg, vi trenger barn, unge og voksne som gjennom dans og bevegelse opplever fellesskap og tilhørighet.

 

Aldri har vi hørt noen si at de angret på at de lærte seg å danse!
Lykke til med bruken av UT PÅ GOLVET!