Norsk kulturskoleråd har siden 90-tallet produsert undervisningsopplegg med kurs, sanghefter og CD-plater. I 2010 begynte arbeidet med å overføre undervisningsverktøyene til en webbasert løsning, rettet mot elever i SFO, grunnskole og kulturskole og webversjonen ble lansert i 2012.

 

 Målsettingen med prosjektet er å tilby et tilskudd til musikkundervisningen i kulturskolen, grunnskolen og SFO. En digital plattform for å lære sang og musikk med fokus på elevaktivitet.

 

I 2016 har webversjonen fått et nytt løft og lansert i nytt design og med nyere teknologi, samt med enda flere sanger digitalisert.

 

Nyheter