Bilde1 UpG 7.jpg

Kor Arti-abonnenter får tilgang til «Ut på golvet»-pakkene

TRONDHEIM: 160 lydfiler med dansebeskrivelser er nå å finne på korarti.no og er dermed tilgjengelig for alle som abonnerer på Kor Arti’, uten tillegg i pris. Det er Norsk kulturskoleråds Ut på golvet-materiell som nå har blitt digitalisert og enklere å bruke i kulturskole, grunnskole og barnehage.

 

Ut på golvet ble skapt og utarbeidet av Norsk kulturskoleråd ved Siri Singsaas og Ragnhild Skille, i perioden 1998–2014. I alt ble det laget åtte «pakker» med detaljerte dansebeskrivelser, tilpasset musikk og illustrasjonsvideoer. Musikkprodusent på UT PÅ GOLVET har vært Bård Hestnes. 

 

Målgruppa for bruk av undervisningsmaterialet i Ut på golvet-pakkene er alle som arbeider med dans i kulturskole, grunnskole eller barnehage, og er ment å være et supplement til ordinær danseundervisning.

 

Stort og variert utvalg

 

Norsk kulturskoleråd mener Ut på golvet passer for ulike aldersgrupper og profesjoner. Dansene er hentet fra flere sjangre og tradisjoner. Her er danser og øvelser med de enkleste trinn til mer kompliserte danser, fra det faste og bundne til det frie og kreative.

 

Her er også oppvarmingsdanser, sangleker, norske og internasjonale folkedanser/ tradisjonsdanser, miksere/miksedanser, linjedanser og danser som er «ferdiglaget» steg for steg. Videre fins også øvelser som ligger i grenselandet mellom dans og drama samt musikk som Kulturskolerådet håper kan inspirere til å utforme og skape danser selv.

 

> Direkte til Ut på golvet på korarti.no

 

Motivere til kreativ utfoldelse

Gjennom å bruke Ut på golvet ønsker Norsk kulturskoleråd at dans kan ses som en inspirerende læringsarena som motiverer til kreativ utfoldelse. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK 2020) fokuserer dans både innen kroppsøving og musikk og i overordnet del er det også viktig å lese dansen inn som en viktig alternativ læringsarena for barn og unge.

 

Dans er både idrett, kunst og kultur. Vi blir stadig presentert for og kjent med nye danseformer som utvikles i takt med tiden og resten av samfunnet. Dans finnes i alle samfunn, i hele verden – og har vært der til alle tider. Gjennom Ut på golvet har Kulturskolerådet forsøkt å skape variasjon og mangfold, og en håper dette kan inspirere alle som synes dans er viktig for det sosiale miljøet og for vår fysiske og psykiske helse.

 

Fysisk undervisningsmateriell også

 

Fortsatt fins det også en del fysisk undervisningsmateriell fra Ut på golvet-serien for salg på kulturskoleradet.no:

 

Bestille Ut på golvet-materiell og andre læremidler

 

(Tekst: Egil Hofsli   Foto: Norsk kulturskoleråd   Utlagt: 9. august 2023)