2021 Kor Arti foto Bruce Mars-Unsplash.jpg

Inviterer Kor Arti’-brukere til å foreslå nye sanger

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd skal i vår velge ut og spille inn nye sanger som skal være på plass i Kor Arti’-katalogen ved skolestart høsten 2021. Nå inviteres Kor Arti’-brukere til å foreslå sanger.

 

Målet er å spille inn 20 sanger i vår, og brukerne av Kor Arti’ digital – som i hovedsak er lærere i grunnskolen og kulturskolen – inviteres til å komme med sangforslag – og da gjerne begrunnete forslag.

 

– Det kan gjerne være sanger som knyttes opp mot tema og områder det jobbes med i skolen, som for eksempel livsmestring, klima, fred og vennskap. Likeså sanger som det kan jobbes med inn mot merkedager og begivenheter som FN-dagen, NRKs Tv-aksjon o.l., sier Bård Hestnes, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og ansvarlig for læringsressursen Kor Arti’ digital som du finner på nettstedet korarti.no.

 

Hvis noen som ikke har tilgang til nettressursen, lurer på hvilke sanger som allerede fins der, fins en sangoversikt her.

 

Sangforslag, gjerne med begrunnelse, sendes Norsk kulturskoleråd via e-postadressen post@korarti.no.

 

Tekst: Egil Hofsli   Foto: Bruce Marsh/Unsplash   (Utlagt: 10. mars 2021)