2020 Pod 2.11.png

Kor Arti' omtalt og anbefalt i podkasten Musikklærer’n

OSLO: Podkasten Musikklærer’n fokuserer sang i to episoder, og i episoden om innlæring og repertoarvalg trekker nettstedet korarti.no fram som en god ressurs.

 

Det er Eldar Skjørten og Åshild Bergill Hagen som er programledere i den aktuelle podkasten, som du finner på både Spotify og Apple Podcasts. Begge er utdannet som musikklærer. Skjørten står videre blant annet bak nettsted musikkpedagogikk.no – og podkasten Musikklærer’n, som handler om musikkundervisning i grunnskolen.

 

I den aktuelle podkastepisoden får du metodiske tips til hvordan en lekent kan lære inn en sang og tips til hvordan en kan finne tonen en skal begynne på i en sang. I podkasten ser programlederne også på utfordringen med å finne riktig repertoarvalg på både barne- og ungdomstrinnet.

 

Tekst: Egil Hofsli (Utlagt 2. november 2020)