Syngende skole.jpg

Kor Arti' i samarbeid med Syngende skole

Fra høsten 2016 har Kor Arti’ inngått samarbeid med Syngende Skole.

Syngende skole er et program under den nasjonale satsingen Krafttak for sang.  

Syngende skole skal bidra til å skape en positiv holdningsendring til sang, gi lærerne de metodiske verktøyene de trenger for å lede sang, og på den måten sikre at norske skolebarn får synge hver dag.

 

Alle som gjør en avtale om å bli en Syngende skole får fra neste skoleår et spesialtilbud på abonnement på Kor Arti’ digital ut kalenderåret 2016. Kor Arti’ tilbyr halv pris på abonnement til Syngende skoler som ikke har tegnet abonnement tidligere i år. Dette tilbudet gjelder fra skolestart 15. aug. og ut høstsemesteret 2016.