Røros - Elisabeth.png

Kor Arti'-konferanse på Røros

På konferansen har ellers de durkdrevne, «faste» Kor Arti’-kursholderne denne gang med seg flere nye medspillere. Blant disse er Elisabeth Aarekol, pedagogisk veileder i Karmøy kommune.

 Aarekol skal dele av sin mangeårige erfaring i bruk av digitale verktøy i skolen. Aarekol har arbeidet som allmennlærer i grunnskolen i 18 år, og har alltid vært opptatt av - og har jobbe mye med -  kunst og kultur i skolen. I dag har hun som pedagogisk veileder - på femte året - også et spesielt ansvar for Kulturskrinet (DKS). I Karmøy fordeles oppgavene i forbindelse med DKS mellom skoleavdeling og kulturavdeling. Læring med iPad er sentralt i karmøyskolen, og mellom fire og fem tusen karmøyelever har i dag Kor Arti-appen installert på sine Ipader.

 

Tilbyr undervisningspakker 

 

Mer om programmet finner du nedenfor. I tillegg er det verdt å merke seg at Norsk kulturskoleråd tilbyr alle deltakere to undervisningspakker (hefter og cd-er), én fra Kor Arti'-serien, én fra Ut på golvet-serien

 

Til påmeldinga  Påmeldingsfrist: 25. november 2017.

 

Kor Arti' - i ny form

 

For de mange kulturskole- og grunnskolelærerne med stor sans for samsangtilbudet Kor Arti’, er det en god nyhet at Kor Arti’ nå for første gang arrangeres i konferansedrakt. Det skjer altså på Røros 5. og 6. desember. Røros Hotell blir arenaen, slik det også var da Kor Arti’ markerte sitt 20-årsjubileum i november i fjor.

 

Konferansen henvender seg i utgangspunktet til lærere og ansatte i grunnskole, kulturskole, barnehage, videregående skole og høyere utdanning. Men arrangøren vet at mange også i andre yrkesgrupper ser dette som en god anledning til å hente nye ideer til eget personal - for å styrke jobbtrivselen og skape et enda bedre arbeidsmiljø.

 

Mye velkjent – og noe nytt

 

De landsdekkende Kor Arti'-kursene samlet årlig mange hundre kultur- og grunnskoleansatte. Nå endrer Kor Arti’ form, men årets konferanse vil inneholde mange velkjente Kor Arti’-element. Her er hva arrangøren frister med:

 

  • Kor Arti’ med alle for alle – i tradisjonell Kor Arti’-stil!
  • Jakten på virkeligheten – gode ambassadører som deler av sine erfaringer.                

- Kor Arti’ som digitalt læringsverktøy for alle elever                                                      

- Kor Arti’ i tett samspill med kulturskolen som ressurs i lokalmiljøet

 

  • Kreative verksteder for kompetanseheving                                                                   

- Sang og inkludering – sang og samtale om det å bruke sangen aktivt for inkludering der språkutvikling, identitetsskaping og et varmt fellesskap har fokus.                 

- Folkemusikk og samspill i Kor Arti’ – råtøffe arrangement med utgangspunkt i sanger som ligger på Kor Arti’s digitale plattform. Tar du kanskje med instrumentet ditt kanskje?

- Kor, mic og lydteknikk – hvordan bruke «teknikken» for å styrke uttrykket og gi det hele et skikkelig løft!

 

  • Musikalske forspill, mellomspill og etterspill – Tradisjonen tro!

Konferansen ledes av Ingrid Almås, Bård Hestnes, Morten Huuse, Marianne Tovsrud Knutsen, Ragnhild Skille og Tor Egil Skaar.

 

Fra 1997 og fram til i fjor ble det årlig utarbeidet nytt undervisningsmateriell (cd og hefte) i Kor Arti’-serien med tilhørende kurs. Til årets konferanse vil det ikke foreligge nytt undervisningsmateriell. Men arrangøren håpet tilbudet om gratis undervisningsmateriell fra tidligere år også er attraktivt. Samtidig blir det på konferansen mulig å handle enda flere pakker med eksisterende materiell til rabattert pris.

 

Her kan du bestille tidligere undervisningsmateriell fra hele Kor Arti’-serien