Care tv aksjon 2019.png

Kor Arti’-sanger til både FN-dagen og TV-aksjonen

Oktober byr på både FN-dagen og årets TV-aksjon på NRK. Kor Arti’ digital byr lærere og elever på passende sanger til bruk ved begge anledninger.

 

Læringsressursen Kor Arti’ digital har over 365 sanger på repertoaret, og på korarti.no fins sanger nesten for enhver anledning. Ingrid Almås, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og med i prosjektledelsen for Kor Arti’, trekker fram følgende sanger som spesielt velegnet for bruk i anledning FN-dag og TV-aksjon:  

 

 • Barn av regnbuen
 • Barn for fred
 • Sommerfuggel i vinterland
 • Lille fugl
 • Chilentina
 • Barnas verden
 • Lær oss å leve
 • Barnemenneske
 • Maria
 • Vise om byen Hiroshima
 • The song of the child
 • Vi
 • Venner
 • We are the World

FN-dagen markeres årlig 24. oktober. Dagen er innstiftet for å informere om målsettingene og resultatene som FN står for internasjonalt. FN-dagen markeres på mange skoler, gjerne gjennom en samlingsstund eller et annet arrangement.

 TV-aksjonen er en årlig, riksdekkende norsk innsamlingsaksjon til veldedige formål, som har blitt arrangert siden 1974. Den arrangeres av NRK i samarbeid med utvalgte organisasjoner.

Årets TV-aksjon skal skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. Sammen gir Care og TV-aksjon 400 000 kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 20.oktober.  Lytt og syng med til den nyskrevne sangen "Øya" av Marte Wulff. Elevene kan både se tekst, noter, musikkvideo og synge sammen med det innspilte kompet som dere finner her:

https://skole.salaby.no/tv-aksjonen-2019/laerer/3-4#SYNG%20SAMMEN

Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor.

Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette  rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.

Dette er også en anledning mange skoler benytter til å sette aksjonens fokus på timeplanen. Pedagogiske opplegg og tips finner dere her.