Playlists-illustration.png

Nå kan det opprettes spillelister i Kor Arti’

TRONDHEIM: digital: Nå kan det opprettes spillelister, noe som er svært nyttig i undervisningssammenheng.

 

Her finner du spillelistetjenesten

 

– Dette har vært en etterspurt tjeneste hos våre brukere. Derfor er det hyggelig å fortelle at nå kan alle ansatte ved en skole opprette, redigere og slette spillelister, sier Bård Hestnes, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og prosjektleder for Kor Arti’ digital. Viktig å merke seg er at elevene ikke har tilgang til å opprette, redigere eller slette spillelister. Men også de kan se alle skolens spillelister samt spille av sangene på listene.

 

Norsk kulturskoleråd og nettsideleverandøren Arego har arbeidet intenst i flere måneder for å utvikle denne tjenesten og få den klar til skolestart. Bård Hestnes, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og prosjektleder for Kor Arti’ digital, er meget tilfreds med at målet er nådd, og at det er en velfungerende tjeneste som nå kan tas i bruk via korarti.no av lærere og andre ansatte ved både grunnskoler og kulturskoler.

 

Flere undervisningsfordeler

 

– Det blir mulig å systematisere eget sangrepertoar på de ulike klassetrinn slik at alle kan se hvilke sanger som synges på de ulike trinn, noe som er nyttig for å bygge et pensum og en progresjon gjennom hele skoleløpet, sier Bård Hestnes.

 

Det er også mulig å sortere spillelister på de ulike år slik at en kan få med seg historikken om hvilke sanger som er brukt tidligere år.

 

– Nå kan det enkelt lages egne spillelister for juleavslutninger, høstsanger, 17. mai, Syng med oss-arrangement og andre konserter og arrangement – uten å måtte bla seg gjennom hele Kor Arti’-repertoaret på nytt hver gang, sier Bård Hestnes. Man kan også redigere rekkefølgen på sangene innenfor den enkelte spilleliste.

 

Spillelistetjenesten har også et eget felt for fritekst slik at en kan lage nyttige merknader, som for eksempel navn på den som har laget lista og annen relevante informasjon.

 

– Les brukermanualen!

 

Det nye verktøyet skal være svært intuitivt å bruke, men informasjon om det nye verktøyet fins i en egen brukermanual som abonnentene finner både under Hjelp-menyen og inne i selve Spilleliste-tjenesten.

 

– Vi anbefaler alle til å bruke noen minutter på å lese manualen før en går i gang med å lage egne spillelister. Da får en god kjennskap til alle mulighetene som fins samtidig som en lærer hvordan spillelister kan lages på enkleste vis, sier Bård Hestnes.